Δημοτική Ενότητα Κορινού

on

Η Δημοτική Ενότητα Κορινού αποτελείται από
  • Δημοτική Κοινότητα Κορινού
  • Τοπική Κοινότητα Κάτω Άγιάννη
  • Τοπική Κοινότητα Κούκου
  • Τοπική Κοινότητα Νέας Τραπεζούντας
  • Τοπική Κοινότητα Σεβαστής