Δημοτική Ενότητα Πέτρας

on

Η Δημοτική Ενότητα Πέτρας αποτελείται από
  • Δημοτική Κοινότητα Λόφου
  • Τοπική Κοινότητα Μηλιάς (Κάτω Μηλιάς) 
  • Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 
  • Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου
  • Τοπική Κοινότητα Φωτεινών